This project has moved. For the latest updates, please go here.

Tresholds ferraris

Jun 28, 2016 at 8:17 AM
Hoe worden de tresholds van de ferraris sensor berekend? Bij mij veranderen deze niet en dus worden er ook geen pulsen gegenereerd:
Image
De waarde die van mijn sensors komen lijken mij ook hoog 2559 & 3294
De sensors die ik gebruik zijn van het type TCRT5000